Ngôn ngữ
Giỏ hàng

CHỮA CHÁY TYCO

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục15 1 23

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
 1. Đầu phun chữa cháy âm t­ường
  Model: CHEC 4332 Hãng sản xuất: TyCo FireBuilding Bảo hành: 12 tháng Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết
 2. Đầu phun âm trần phản ứng nhanh

  Model: RFII 3531

  Hãng sản xuất: TyCo Fire building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 3. Đầu phun chữa cháy âm trần

  Model: RFII 3532

  Hãng sản xuất: TyCo FireBuilding

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 4. Đầu phun Âm Trần Tiêu chuẩn

  Model: RFII 3551

  Hãng sản xuất: TyCo Fire building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 5. Đầu phun chữa cháy diện rộng

  Mã sản phẩm: EC-11

  Hãng sản xuất: TyCo Fire building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 6. Đầu phun chữa cháy Spinkler khô

  Model: DS-2-5255

  Hãng sản xuất: TyCo FireBuilding

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 7. Đầu phun chữa cháy Spinkler TY-B (loại tiêu chuẩn)

  Mã sản phẩm: TY-4951/TY-4851

  Nước sản xuất: Anh

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 8. Đầu phun chữa cháy Spinkler ESFR

  Mã sản phẩm: ESFR-17 

  - Nước sản xuất: Anh

  - Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 9. Đầu phun chữa cháy Spinkler ELO - TYCO

  Mã sản phẩm: ELO-231B

  - Nước sản xuất: Anh

  - Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Kho: Còn hàng

 10. Đầu phun chữa cháy Spinkler - TYCO

  Mã sản phẩm: TY-325/ TY-315

  Hãng sản xuất: TyCo Fire building

  Xuất xứ : UK/ANH

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 11. Đầu phun chữa cháy Spinkler TYCO / TY-FRL3321

  Mã sản phẩm: TY-FRL3321

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Nước sản xuất: Anh

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục15 1 23

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
Please wait...