Ngôn ngữ
Giỏ hàng

BÁO CHÁY ĐỊA CHỈ TANDA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục15 1 24

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
 1. Trung tâm báo cháy địa chỉ thông minh TX7004

  Mã sản phẩm: TX7004

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 2. Còi báo cháy địa chỉ TX7320

  Mã sản phẩm: TX7320

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Xuất Xứ - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 3. Bảng hiển thị báo cháy phụ TX7330

  Mã sản phẩm: TX7330

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Xuất Xứ - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 4. Trung tâm điện thoại báo cháy khẩn cấp TX7708

  Mã sản phẩm: TX7708 

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Xuất Xứ - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 5. Trung tâm điện thoại báo cháy khẩn cấp TX7724

  Mã sản phẩm: TX7724 

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Xuất Xứ - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 6. Các loại thiết bị điện thoại báo cháy

  Mã sản phẩm: TX7771 - TX7772 - TX7773 - TX7774

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 7. Thiết bị cài đặt địa chỉ TX7930

  Mã sản phẩm: TX7930

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 8. Đế đầu báo địa chỉ kết hợp còi báo

  Mã sản phẩm: TX7322

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 9. Tủ điều khiển báo cháy không dây Mini

  Mã sản phẩm: TX3001M

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 10. Đầu báo nhiệt thông minh NB-IoT

  Mã sản phẩm: TX3180_NB

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 11. Còi đèn báo cháy thông minh TX7301

  Mã sản phẩm: TX7301

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Xuất Xứ - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 12. Còi kết hợp đèn chớp địa chỉ TX7300

  Mã sản phẩm: TX7300

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 13. Đầu báo khói quang điện địa chỉ

  Mã sản phẩm: TX7100

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 14. Bộ cấp nguồn 24Vdc – 5A

  Mã sản phẩm: TX24-5A

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục15 1 24

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
Please wait...