Ngôn ngữ
Giỏ hàng

ĐẦU PHUN THƯỜNG

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Đầu phun chữa cháy Spinkler - TYCO

  Mã sản phẩm: TY-325/ TY-315

  Hãng sản xuất: TyCo Fire building

  Xuất xứ : UK/ANH

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 2. Đầu phun chữa cháy Spinkler ESFR

  Mã sản phẩm: ESFR-17 

  - Nước sản xuất: Anh

  - Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 3. Đầu phun chữa cháy Spinkler ELO - TYCO

  Mã sản phẩm: ELO-231B

  - Nước sản xuất: Anh

  - Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Kho: Còn hàng

 4. Đầu phun chữa cháy Spinkler TY

  Mã sản phẩm: TY-4151/ TY-4251

  - Nước sản xuất: Anh

  - Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 5. Đầu phun chữa cháy Spinkler TY-FRB / TYCO

  Mã sản phẩm: TY-FRB3231/ TY-FRB3131 

  Nước sản xuất: Anh

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 6. Đầu phun chữa cháy Spinkler ELO _ TYCO : ELO-SW20/ ELO-SW24

  Mã sản phẩm: ELO-SW20 / ELO-SW24

  Nước sản xuất: Anh

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 7. Đầu phun chữa cháy Spinkler ELO / TYCO

  Mã sản phẩm: ELO-231 

  - Nước sản xuất: Anh

  - Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 8. Đầu phun chữa cháy Spinkler TY-B (tiêu chuẩn)

  Mã sản phẩm: TY-1151/ TY-1251

  - Nước sản xuất: Anh

  - Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  - Bảo hành: 12 tháng

  - Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 9. Đầu phun chữa cháy TYCO - TY-B/quay ngang

  Mã sản phẩm: TY-3351

  Nước sản xuất: Anh

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 10. Đầu phun chữa cháy Spinkler EC - TYCO

  Mã sản phẩm: EC-11/ EC-14

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Nước sản xuất: Anh

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 11. Đầu phun chữa cháy Spinkler TYCO / TY-FRL3321

  Mã sản phẩm: TY-FRL3321

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Nước sản xuất: Anh

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 12. Đầu phun chữa cháy Spinkler TY-B (loại tiêu chuẩn)

  Mã sản phẩm: TY-4951/TY-4851

  Nước sản xuất: Anh

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Please wait...