Ngôn ngữ
Giỏ hàng

BÁO CHÁY TANDA

Tổng hợp danh mục các sản phẩm trong hệ thống báo cháy thường và báo cháy địa chỉ của Tanda.

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục15 1 39

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
 1. Trung tâm báo cháy địa chỉ thông minh TX7004

  Mã sản phẩm: TX7004

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 2. Trung tâm báo cháy Tanda 4 kênh, 8 kênh, 16 kênh

  Model : TX1004/ TX1008/TX1016 

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Xuất Xứ - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 3. Còi đèn báo cháy kết hợp - TANDA

  Model : TXC3304

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 4. Đầu báo khói thường Tanda

  Model : TXC3100

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Xuất Xứ - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 5. Đầu báo nhiệt Tanda TXC3110

  Model : TXC3110

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Xuất Xứ - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 6. Đế đầu báo Tanda - TXB3C

  Model : TXB3C 

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Xuất Xứ - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 7. Nút nhấn báo cháy Tanda TXC3150

  Model : TXC3150

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 8. Đầu báo khói không dây

  Mã sản phẩm: TX3130

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 9. Đầu báo nhiệt không dây

  Mã sản phẩm: TX3180

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 10. Đế đầu báo địa chỉ kết hợp còi báo

  Mã sản phẩm: TX7322

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 11. Tủ trung tâm điều khiển báo cháy thường CFP_600L

  Mã sản phẩm: CFP_600L

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 12. Đầu báo khói thường

  Mã sản phẩm: DET_C631

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 13. Đầu báo nhiệt thường

  Mã sản phẩm: DET_C632

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 14. Đế đầu báo thường

  Mã sản phẩm: DB_6

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục15 1 39

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
Please wait...