Ngôn ngữ
Giỏ hàng

BÁO CHÁY TANDA

Tổng hợp danh mục các sản phẩm trong hệ thống báo cháy thường và báo cháy địa chỉ của Tanda.

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục15 1 27

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
 1. Trung tâm báo cháy địa chỉ thông minh TX7004

  Mã sản phẩm: TX7004

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 2. Còi báo cháy địa chỉ TX7320

  Mã sản phẩm: TX7320

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 3. Bảng hiển thị báo cháy phụ TX7330

  Mã sản phẩm: TX7330

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 4. Trung tâm điện thoại báo cháy khẩn cấp TX7708

  Mã sản phẩm: TX7708 

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 5. Trung tâm điện thoại báo cháy khẩn cấp TX7724

  Mã sản phẩm: TX7724 

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 6. Các loại thiết bị điện thoại báo cháy

  Mã sản phẩm: TX7771 - TX7772 - TX7773 - TX7774

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 7. Thiết bị cài đặt địa chỉ TX7930

  Mã sản phẩm: TX7930

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 8. Trung tâm báo cháy Tanda 4 kênh, 8 kênh, 16 kênh

  Model : TX1004/ TX1008/TX1016 

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 9. Còi đèn báo cháy kết hợp - TANDA

  Model : TXC3304

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 10. Đầu báo khói thường Tanda

  Model : TXC3100

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 11. Đầu báo nhiệt Tanda TXC3110

  Model : TXC3110

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 12. Đế đầu báo Tanda - TXB3C

  Model : TXB3C 

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 13. Còi đèn báo cháy thông minh TX7301

  Mã sản phẩm: TX7301

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 14. Còi kết hợp đèn chớp địa chỉ TX7300

  Mã sản phẩm: TX7300

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 15. Mô-đun cách ly TX7230

  Mã sản phẩm: TX7230

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục15 1 27

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
Please wait...