Ngôn ngữ
Giỏ hàng

BÁO CHÁY THƯỜNG TANDA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Đầu báo khói thường Tanda

  Model : TXC3100

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 2. Đế đầu báo Tanda - TXB3C

  Model : TXB3C 

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 3. Đầu báo khói BEAM phản xạ

  Mã sản phẩm: TX7130

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 4. Còi đèn báo cháy kết hợp - TANDA

  Model : TXC3304

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 5. Đầu báo nhiệt Tanda TXC3110

  Model : TXC3110

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 6. Nút ấn báo cháy Tanda TXC3150

  Model : TXC3150

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 7. Trung tâm báo cháy Tanda 4 kênh, 8 kênh, 16 kênh

  Model : TX1004/ TX1008/TX1016 

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Please wait...