Ngôn ngữ
Giỏ hàng

BÁO CHÁY THƯỜNG TANDA

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục15 1 17

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
 1. Đầu báo khói BEAM

  Mã sản phẩm: TX7130

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Xuất Xứ - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 2. Đầu báo nhiệt thông minh NB-IoT

  Mã sản phẩm: TX3180_NB

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 3. Tủ điều khiển báo cháy không dây Mini

  Mã sản phẩm: TX3001M

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 4. Chuông báo cháy

  Mã sản phẩm: MAB_624C

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 5. Đế đầu báo thường

  Mã sản phẩm: DB_6

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 6. Đầu báo nhiệt thường

  Mã sản phẩm: DET_C632

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 7. Đầu báo khói thường

  Mã sản phẩm: DET_C631

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 8. Tủ trung tâm điều khiển báo cháy thường CFP_600L

  Mã sản phẩm: CFP_600L

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 9. Đầu báo nhiệt không dây

  Mã sản phẩm: TX3180

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 10. Đầu báo khói không dây

  Mã sản phẩm: TX3130

  Hãng sản xuất: TANDA

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 11. Nút nhấn báo cháy Tanda TXC3150

  Model : TXC3150

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 12. Đế đầu báo Tanda - TXB3C

  Model : TXB3C 

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Xuất Xứ - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 13. Đầu báo nhiệt Tanda TXC3110

  Model : TXC3110

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Xuất Xứ - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 14. Đầu báo khói thường Tanda

  Model : TXC3100

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Xuất Xứ - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

 15. Còi đèn báo cháy kết hợp - TANDA

  Model : TXC3304

  Hãng SX: TANDA (UK) LTD

  Nước SX: Thẩm Quyến - Trung Quốc

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Đặt hàng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục15 1 17

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
Please wait...