Ngôn ngữ
Giỏ hàng

CHỮA CHÁY TYCO

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục15 1 23

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
 1. Đầu phun chữa cháy âm trần

  Model: RFII 3532

  Hãng sản xuất: TyCo FireBuilding

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 2. Đầu phun Âm Trần Phản ứng nhanh

  Model: RFII 3531

  Hãng sản xuất: TyCo Fire building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 3. Đầu phun Âm Trần Tiêu chuẩn

  Model: RFII 3551

  Hãng sản xuất: TyCo Fire building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 4. Đầu phun chữa cháy diện rộng

  Mã sản phẩm: EC-11

  Hãng sản xuất: TyCo Fire building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 5. Van tràn DV-5

  Model: LF II

  Hãng sản xuất: Anh

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 6. Đầu phun chữa cháy Spinkler khô

  Model: DS-2-5255

  Hãng sản xuất: TyCo FireBuilding

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 7. Đầu phun chữa cháy âm t­ường
  Model: CHEC 4332 Hãng sản xuất: TyCo FireBuilding Bảo hành: 12 tháng Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết
 8. Đầu phun chữa cháy Spinkler TY-B (loại tiêu chuẩn)

  Mã sản phẩm: TY-4951/TY-4851

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 9. Đầu phun chữa cháy Spinkler ESFR
  Mã sản phẩm: ESFR-17 Hãng sản xuất: TyCo Fire Building Bảo hành: 12 tháng Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết
 10. Đầu phun chữa cháy Spinkler TY-FRL

  Mã sản phẩm: TY-FRL3321

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 11. Đầu phun chữa cháy Spinkler EC

  Mã sản phẩm: EC-11/ EC-14

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

Mục15 1 23

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Trang
Please wait...