Ngôn ngữ
Giỏ hàng

ĐẦU PHUN THƯỜNG

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Đầu phun chữa cháy Spinkler

  Mã sản phẩm: TY-325/ TY-315

  Hãng sản xuất: TyCo Fire building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 2. Đầu phun chữa cháy Spinkler ESFR
  Mã sản phẩm: ESFR-17 Hãng sản xuất: TyCo Fire Building Bảo hành: 12 tháng Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết
 3. Đầu phun chữa cháy Spinkler ELO ELO-231B

  Mã sản phẩm: ELO-231B

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 4. Đầu phun chữa cháy Spinkler TY-B (TY-4151/ TY-4251)

  Mã sản phẩm: TY-4151/ TY-4251

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 5. Đầu phun chữa cháy Spinkler TY-FRB1
  Mã sản phẩm: TY-FRB3231/ TY-FRB3131 Hãng sản xuất: TyCo Fire Building Bảo hành: 12 tháng Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết
 6. Đầu phun chữa cháy Spinkler ELO ELO-SW20/ ELO-SW24

  Mã sản phẩm: ELO-SW20/ ELO-SW24

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 7. Đầu phun chữa cháy Spinkler ELO
  Mã sản phẩm: ELO-231 Hãng sản xuất: TyCo Fire Building Bảo hành: 12 thán Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết
 8. Đầu phun chữa cháy Spinkler TY-B (tiêu chuẩn)
  Mã sản phẩm: TY-1151/ TY-1251 Hãng sản xuất: TyCo Fire Building Bảo hành: 12 tháng Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết
 9. Đầu phun chữa cháy TY-B Quay Ngang
  Mã sản phẩm: TY-3351 Hãng sản xuất: TyCo Fire Building Bảo hành: 12 tháng Kho: Còn hàng
 10. Đầu phun chữa cháy Spinkler EC

  Mã sản phẩm: EC-11/ EC-14

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 11. Đầu phun chữa cháy Spinkler TY-FRL

  Mã sản phẩm: TY-FRL3321

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 12. Đầu phun chữa cháy Spinkler TY-B (loại tiêu chuẩn)

  Mã sản phẩm: TY-4951/TY-4851

  Hãng sản xuất: TyCo Fire Building

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

12 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Please wait...