Ngôn ngữ
Giỏ hàng

TRUNG TÂM BÁO CHÁY THƯỜNG

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Trung tâm báo cháy 10 kênh

  Model: RPS-AAW10

  Hãng sản xuất: Hochiki

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 2. Trung tâm báo cháy 8 kênh mở rộng lên 24 kênh

  - Model: HCP-1008EDS.

  Hãng sản xuất: Hochiki

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng 

 3. Trung tâm báo cháy 8 kênh mở rộng lên 64 kênh

  Model: HCP-1000 Series

  Hãng sản xuất: Hochiki

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 4. Trung tâm báo cháy 2/4/8 kênh

  Model: HCA-2/4/8

  Hãng sản xuất: Hochiki America

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 5. Trung tâm báo cháy 10, 15, 20 kênh

  Model: RPV-AAW

  Hãng sản xuất: Hochiki Japan

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 6. Trung tâm báo cháy 5 kênh

  Model: RPP-EDW05

  Hãng sản xuất: Hochiki Japan

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 7. Bảng hiển thị phụ cho trung tâm HCP-1008E

  Model: HRAM-1032, HRAX-1048

  Hãng sản xuất: Hochiki American

  Bảo hành: 12 tháng

  VAT: 10%

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

7 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Please wait...