Ngôn ngữ
Giỏ hàng

TRUNG TÂM BÁO CHÁY

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
 1. Trung tâm báo cháy 8 kênh mở rộng lên 24 kênh

  - Model: HCP-1008EDS.

  Hãng sản xuất: Hochiki

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng 

 2. Trung tâm báo cháy địa chỉ 4 loop FireNet

  Mã sản phẩm: FN-4127

  Hãng sản xuất: Hochiki America

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 3. Trung tâm báo cháy địa chỉ 8 Loop

  Mã sản phẩm: FN-8127

  Hãng sản xuất: Hochiki

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 4. Bảng hiển thị phụ

  Mã sản phẩm: FN-LCD-N

  Hãng sản xuất: Hochiki America

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 5. Bảng hiển thị phụ cho trung tâm HCP-1008E

  Model: HRAM-1032, HRAX-1048

  Hãng sản xuất: Hochiki American

  Bảo hành: 12 tháng

  VAT: 10%

  Kho: Liên hệ để biết thêm chi tiết

 6. Trung tâm báo cháy 5 kênh

  Model: RPP-EDW05

  Hãng sản xuất: Hochiki Japan

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 7. Trung tâm báo cháy 10, 15, 20 kênh

  Model: RPV-AAW

  Hãng sản xuất: Hochiki Japan

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 8. Trung tâm báo cháy 2/4/8 kênh

  Model: HCA-2/4/8

  Hãng sản xuất: Hochiki America

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 9. Trung tâm báo cháy 8 kênh mở rộng lên 64 kênh

  Model: HCP-1000 Series

  Hãng sản xuất: Hochiki

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

 10. Trung tâm báo cháy địa chỉ 2 loop FireNet

  Mã sản phẩm: FN-2127

  Hãng sản xuất: Hochiki America

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho: Còn hàng

Xem dưới dạng Lưới Danh sách

10 mục

Thiết lập theo hướng giảm dần
mỗi trang
Please wait...