Tin tức

Thiết bị báo cháy Hongchang Đài Loan mới về ngày 12-6 có trung tâm báo cháy 5 kênh HC-5AL và trung tâm 10 kênh HC-10AL