Tin tức

Thay đổi model trung tâm báo cháy HCP-1008E.

Hochiki sẽ thay đổi model trung tâm báo cháy HCP-1008E sang sản phẩm có model HCP-1008EDS.

Để biết thêm chi tiết hoặc hỗ trợ về kỹ thuật quý khách hàng có thể liên hệ qua số điện thoại (04) 3716 3608.